Call for Speakers DevTribe Gathering 9, Växjö 14 nov

Temat denna gång är:

Resan till Continuous Delivery

Detta DevTribe handlar mer om resan än uppfyllelsen av ett mål. Resan mot CD handlar dels om ett teknikskifte, men kanske ännu mer om nya insikter kring processer, personal (kompetenser och roller) och hur vi skall organisera oss kring det nya leveransflödet. Våra avdelningar och roller är ofta indelade i mandat och ansvar som inte alls lirar med CD-tänket, och därför uppstår stor frustration och motstånd vid införande av CD.

På detta Devtribe berör vi ämnen som

 • Hur får man ledningen att investera och stödja införandet av CD?
 • Hur förändras behovet att organisera sig när man inför CD?
 • Hur driver man igenom en förändring som korsar företagets alla funktioner/avdelningar
 • Vilka teknikval finns? Och hur vet vi att vi valt rätt?
 • Vad har andra företag upplevt och lärt sig i införandet av CD?

Talare

Vi söker talare som vill dela med sig av sina erfarenheter om Resan till Continuous Delivery. Om du har en idé till en talare, känner någon, eller tror att du har något att presentera själv, tveka inte att fylla i och skicka in formuläret nedan!

Talare sökes till DevTribe Gathering 7, Göteborg 9 maj

Ett samarrangemang med LeanTribe #43 med temat:

Test

Sponsor: System Verification

Den 9 maj är det dags för en ny gathering i Göteborg med temat: Test. Denna gång slår vi ihop

våra två koncept Leantribe + DevTrive med fokus på LeanTribe under förmiddagen och DevTribe
på eftermiddagen. Det kommer att bli succé!

Vem ska egentligen ta ansvar för att test håller en hög kvalitet? Vilka tester är kritiska i ett
projekt? Vilka utmaningar brukar vi stöta på och hur har dessa hanterats?

Vi ser fram emot en fullspäckad dag med inspirerande blixttal och spännande diskussioner i Open
Space-sessionerna. Varmt välkomna!

Tid: 9 maj kl. 9-12 fokus LeanTribe 13-16 fokus DevTribe

Talare till DevTribe: 

Talare till LeanTribe: 

Nu söker vi fler talare som vill dela med sig av sina erfarenheter kring Test.
Om du har en idé till en talare, känner någon, eller tror att du har något att presentera själv, tveka inte att fylla i och skicka in formuläret nedan!

Talare sökes till DevTribe Gathering 6, Göteborg 21 mars

Temat denna gång är:

DevOps

Alla förstår att det är önskvärt att automatisera flödet från kod till produktion. Vi vill ha ut funktionalitet fort. Vi vill ha säkra driftsättningar. Vi vill inte lägga tid på tråkigt monotont jobb. Men nu har vi pratat om DevOps i några år.

 • Hur går det egentligen?
 • Vilka erfarenheter har vi gjort?
 • Hur styr man om stora produkter och tröga organisationer?
 • Var ligger de största utmaningarna?
 • Hur kommer man runt dem?
 • Vilka plattformar och produkter fungerar bra för att hjälpa oss dit vi vill?

Talare

Vi söker talare som vill dela med sig av sina erfarenheter kring DevOps.
Om du har en idé till en talare, känner någon, eller tror att du har något att presentera själv, tveka inte att fylla i och skicka in formuläret nedan!

Talare sökes till DevTribe Gathering 5, Växjö, 22 mars 2017

Den 22:a mars är det dags för femte omgången av DevTribe gathering!
Platsen kommer att vara Växjö hos vår huvudsponsor Fortnox, och tiden kl.16-19.

Temat denna gång är:

Cloud

Det finns fler molntjänster än någonsin, några mer specialiserade än andra. Allt från ren infrastruktur till anpassade applikationsplattformar, specifika tjänster eller en hel continuous integration-platform för storskalig och snabbutvecklad mjukvara. Det finns stora utmaningar att hitta en tjänst som passar verksamheten. Företag har olika strategier i sitt val med molnleverantör och hur dess tjänster integreras i verksamheten och har olika erfarenheter eller funderingar att dela med sig i de val man har gjort eller tänker göra.
Vid denna DevTribe Gathering kommer vi att höra hur olika företag hanterat dessa utmaningar. Vi kommer även att ha en öppen dialog där vi delar erfarenheter och funderingar. Här är några frågor som vi vill ta upp under evenemanget:

 • Vad är Cloud?
 • Hur påverkas leveransen?
 • På vilket sätt behöver man anpassa sättet man arbetar på?
 • Vad var det för problem och utmaningar ni stod inför när ni valde molnlösningen?
 • Hur ser säkerhets-aspektet ut i molntjänsten?
 • Var körs applikationen i relation till lagrad data?
 • Hur påverkas SLA:er mot kunder när driften ligger i molnet?
 • Hur görs monitorering och datainsamling effektivt?
 • Vilka aspekter skall man ta in för att avgöra ifall en applikation bör portas till molnet?

Vi söker talare som vill dela med sig av sina erfarenheter kring Cloud. Om du har en idé till en talare, känner någon, eller tror att du har något att presentera själv, tveka inte att fylla i och skicka in formuläret nedan!

Talare sökes till DevTribe Gathering 4, Karlskrona 16 mars 2017

Den 16:e mars är det dags för fjärde omgången av DevTribe gathering!
Platsen kommer att vara Karlskrona och tiden kl.17-20.

JavaScript – vad är nytt imorgon

JavaScript har sedan en tid tillbaka blivit vår tids lingua franca, det används överallt, inte bara på webben utan ända från molnen ner till mikrokontrollers. Dessutom rör sig dess ekosystem i en rasande fart, kompetens åldras snabbt, nya ramverk föds varje dag, andra överges.

Hur kan en IT-avdelning möta denna värld? Vilka ramverk ska jag satsa på, vilka ska överges? Hur håller jag en hög kompetens utan att bränna ut mig? Och är verkligen react bättre än angular?

Vi söker talare som vill dela med sig av sina erfarenheter kring JavaScript. Om du har en idé till en talare, känner någon, eller tror att du har något att presentera själv, tveka inte att fylla i och skicka in formuläret nedan!

Talare sökes till DevTribe Gathering 3, Göteborg 6 december 2016

Den 6:e december är det dags för tredje omgången av DevTribe gathering!
Platsen kommer att vara Göteborg och tiden kl.13-17.

Har du kanske hört talas om LeanTribe och vill veta vad DevTribe är?
Läs mer här: DevTribe – Upplägg

Temat denna gång kommer att vara:

Feature Toggling

Hur gör man det bäst i olika scenarier? Ska det användas bara under utveckling eller även som rollbaserade features? Hur håller man en bra separation mellan features så att det inte blir en exponentiell komplexitet? Hur undviker man gamla toggles som ligger och skräpar? Feature Toggling är ofta intressant att kombinera med A/B testning, men hur gör man det på ett bra sätt? Många har hört att Facebook gör det, men hur kan det bli användbart i mitt sammanhang?

Anmälan

Vi söker talare som vill dela med sig av sina erfarenheter kring Feature Toggling. Om du har en idé till en talare, känner någon, eller tror att du har något att presentera själv, tveka inte att fylla i och skicka in formuläret nedan!

Talare sökes till DevTribe Gathering nr 2, Stockholm 20 oktober 2016

Den 20 april kör vi andra omgången av DevTribe gathering!
Platsen kommer att vara Stockholm och tiden kl.16-19.

Har du kanske hört talas om LeanTribe och vill veta vad DevTribe är?
Läs mer här: DevTribe – Upplägg

Temat denna gång kommer att vara:

Continuous Delivery

Många företag som utvecklar mjukvara har insett värdet av testautomatisering och Continuous Integration. Några av dessa företag har tagit ett steg längre och även implementerat Continuous Delivery.  Alla är nog överens om att Continuous Delivery gör livet lättare för både kunder och utvecklare. Men resan för att komma dit kan vara både lång och utmanande. Det finns mycket utmaningar i form av gammal kod, existerande infrastruktur, system och processer.

Vid denna DevTribe Gathering kommer vi att höra hur olika företag har hanterat dessa utmaningar. Vi kommer även att ha en öppen dialog där vi delar erfarenheter. Här är några frågor som vi vill ta upp under evenemanget:

 • Vad är Continuous Delivery?
 • Vilken typ av verktyg använder man för Continuous Delivery, och hur?
 • Hur säkrar man att koden som levereras håller hög kvalitet?
 • Hur genomför man bäst en gradvis övergång mot Continuous Delivery?
 • Vilka åtgärder har din organisation vidtagit för att gå från Continuous Integration till Continuous Delivery?
 • Hur gick ni från ert tidigare arbetssätt till Continuous Delivery?
 • Vilka problem har ni stött på under resa mot Continuous Delivery?

Anmälan

På denna DevTribe vill vi dela erfarenheter kring detta.
Det kan vara exempel på hur man lyckats bra med detta eller där allting slutat i total katastrof!

Vi söker talare som vill dela med sig av sina erfarenheter kring Continuous Delivery. Om du har en idé till en talare, känner någon, eller tror att du har något att presentera själv, tveka inte att fylla i och skicka in formuläret nedan!

 

Stort tack till alla!

Untitled design-2

Fullsatt lokal, mogen publik och goda talare – Dev Tribe Gathering #1.

Dev Tribe Gathering är ett nytt forum som kommit till för utvecklare av utvecklare som brinner för kod, designmönster och arkitektur som håller måttet. Premiären hölls den 26:e april 2016 hos Softhouse Consulting i Göteborg. Vi välkomnade cirka 50 deltagare med bred bakgrund från konsultbranschen och olika produktbolag. En övervägande del av deltagarna har arbetat som utvecklare under en lång tid och har gedigen erfarenhet inom sina respektive kompetensområden. Våra goda talare höll blixttal med ett brett innehåll och hög relevans till Dev Tribe Gatherings första tema mikroservice. Kunskapsutbytet var uppskattat utifrån open space och diskussioner – ett format som bygger på det framgångsrika konceptet Lean Tribe. Dev Tribe tackar alla deltagare, talare och deras härliga inställning till eventet. Utan er hade inte denna gathering blivit lika lyckad som den blev.

Video från DevTribe # 1

Hur man styckar en drake medan den lever

Jakob Lithner, Softhouse

Docker ♥ Microservices = Sant!

Joakim Gustin, Layer 10

Från monolit till Microservices: En pågående reseskildring

Kristofer Linnestjerna, NetClean

Orchestrating no-downtime microservice deployments

Mikael Johansson, Meltwater

Acceptance testing in a microservices architecture

Emily Bache, Pagero

Unbounded queues, the root of all evil

Niklas Gustavsson, Spotify