Talare DTG-12: Jonas Schubert Erlandsson

About the speaker: Jonas driver konsultbolaget Accodeing to you som hjälper företag utan egen utvecklingsavdelning att bygga webbappar med fokus på högt kundvärde och kodkvalité. När han får chansen så håller han i kurser om allt från hårdvarunära programmering för microkontrollers, vikten av tester och kodkvalité till javascript frontend i React och Redux.

Topic: Docker i Docker på Kubernetes

Jonas berättar hur de bygger en storskalig publiserings- och hostingplattform för statiska sidor på Google Cloud och Kubernetes Engine. Automatiska byggen av docker images i docker containrar och automatisk deployment till Kubernetes, HTTPS med Let’s Encrypt och supersnabba sidor med HTTP/2.

Talare DTG-11: Gabriel Svennerberg

About the speaker: Gabriel Svennerberg har arbetat med UX sen innan det kallades för UX. Han är en uppskattad talare på konferenser som Webbdagarna, UX-open och Webbos och är författare till boken Beginning Google Maps API 3. Han har en bakgrund som utvecklare och byggde Single Page Applications långt innan det blev mainstream. Gabriel är grundare till Meetod, en UX-byrå i Växjö som specialiserat sig på att hjälpa verksamheter att lyckas bättre med sina digitala satsningar genom människocentrerad design och smart teknik.

Topic: The Lost Art of Progressive Enhancement

Utvecklingen inom frontend går med en rasande fart. Det känns som att det kommer ut ett nytt coolt Javascriptramverk eller byggverktyg varje vecka. Tiden då man byggde en enkel webbsida av HTML, lite CSS och en gnutta JavaScript känns ganska avlägsen. Men mitt i all hysteri kan det vara värt att ta ett steg tillbaka och titta på vad webbens grundstenar egentligen är och hur vi kan använda våra nya frontendsuperkrafter på ett mer ansvarsfullt sätt.

Talare DTG-11: Marc Klefter

About the speaker: Marc Klefter aims (and often fails) to live as a digital nomad – teaching, consulting and engineering custom products within web development and machine learning from remote, sunny locations. 

Topic: Server-side rendering in React, with a dash of styled-components

It’s 2018, the word ”isomorphism” is still hot and web apps must continue to SEO-play nice with Google and swiftly serve web content. Learn how to do this with server-side rendering in React, as well as how to style your components (and avoid the FOUC) with the styled-components library.

Talare DTG-11: Per Olsson

About the speaker: Per Olsson is the ex-developer that’s still programming. Working as an Application Security Engineer at Visma Spcs.

Topic: Javascript Security – The Good, the Bad and the Ugly

JavaScript is everywhere. It on your smartphone, PC and even on your server.
It has also been the source of many common Web Vulnerabilities throughout the year.
Is it a virus or blessing?
I will cover the current state of JavaScript Security. What are the Good, the Bad and the Ugly parts of JavaScript?

Talare DTG-11: Jonas Schubert Erlandsson

About the speaker: Jonas driver konsultbolaget Accodeing to you som hjälper företag utan egen utvecklingsavdelning att bygga webbappar med fokus på högt kundvärde och kodkvalité. När han får chansen så håller han i kurser om allt från hårdvarunära programmering för microkontrollers, vikten av tester och kodkvalité till javascript frontend i React och Redux.

Topic: Harmony, ES 2015, ES6 .. what is what and what is Next?

Vad betyder de olika versionerna av ECMAScript standarden som du läser om i bloggar och tutorials, vilka features hör till vilken och vad som har kommit/kommer efter ES6.

Talare DTG-11: Andreas Lundahl

About the speaker: Andreas Lundahl is an independent consultant with a strong focus on code quality and simplicity.

 

Topic: Get Functional – Staying Sane in JavaScript Land

JavaScript has evolved a lot over the past few years. With all these new language features, our JavaScript applications have finally gotten robust and simple, right? Well, I’m not so sure. In these regards, I think the current state is just about the same as it was ten years ago.

If you have ever worked on a brand new JavaScript project, that started to feel like an unmaintainable legacy project even before the first release, you know what I’m talking about. With increasingly more important and critical applications being implemented in JavaScript, we need to focus on quality more than ever before.

This presentation will teach you how to adopt a functional mindset in JavaScript. It will also show some pragmatic tools and functional programming concepts that you can use today, and what we might see in the future. Let’s write robust JavaScript code!

Talare DTG-9: Staffan Spjuth

Staffan Spjuth har jobbat med utveckling, test och automatisering sedan 1999. I dagsläget jobbar han som Senior Application Management Engineer på Visma. Han älskar att automatisera allt från tekniska processer till intern dokumentation. Staffan var drivande i att införa automatiserad test och continuous delivery när han återvände till Visma från Boss Media 2013.

 

Ämne: Top 10 åtgärder vi gjort för att bli framgångsrika med Continuous Delivery

Att gå från fasta releaser, under servicefönster nattetid, till kontinuerliga releaser dagtid är en utmaning för hela organisationen. Med mina tio åtgärder kommer ni komma väldigt långt både tekniskt och organisatoriskt. Det kommer att handla om allt från att spränga monoliten, ha självorganiserande team till att skapa en automatiserad leverans-, test- och dokumentations- process.

Talare DTG-9: Jifeng Zhang

Jifeng Zhang is a DevOps Engineer/Site Reliability Engineer at Mojang AB. Before that he worked as a System Developer, Technical Configuration Manager, Build Engineer and DevOps Engineer since 2007 in Sweden in telecom, advertising, gaming industries, including companies like Telenor, Tele2, TradeDoubler, King and Svenskaspel.

Two main interests: Cloud and Continuous Delivery

 

Subject: Continuous Delivery in Gaming Industry

This lightning talk will focus on different ways of doing continuous delivery in Gaming industry. I will start by going back to the root: why do we want Continuous Delivery? Then by asking two important questions:
1)
What is your product?
2) Who is your customer?

I will drive the talk to different ways of doing continuous delivery from my experience in Gaming industry, based on the answers of those question.

Talare DTG-9: Joel Cassel

Joel Cassel är en konsult, senior arkitekt och utvecklingsledare som har jobbat med mjukvarutveckling sedan 2001. Hans specialite är att kunna gå djupt på den tekniska sidan och samtidigt driva tekniska organisatoriska förändringar på en större nivå med hundratals utvecklare. Han har jobbat som systemarkitekt, chef och produktledare inom telekom. Joel var drivande av införandet av det agila leveranssättet på Ericsson 2010, har tre patent och är sedan nyår driver av CI-strategin för tio team på Försäkringskassan i Karlskrona.

 

Ämne: CI-kalkyler för multi-team och uppskalning

Att orkestera leveranser till leveranslinan är komplext i en skalad organisation med fler än ett team. Hur påverkar mängden team den behövda CI-hastigheten? Hur snabba måste merge, autotester, felsökningar, rättningsprocesser och omleveranser vara om ni ökar med ett team? Blixttalet innehåller en räkneövning och översikt på den teoretiska hastigheten, något som är viktigt att förstå som ägare av CI-processen, och som alla tekniker bör använda i sin argumentation kring CI.

Talare DTG-9: Fredrik Stål

Fredrik Stål är konsult på Softhouse inom områdena continuous delivery och DevOps. Hans passion är att bygga infrastruktur med verktygskedjor för att maximera organisationers och utvecklingsteams förmågor att leverera och korta ner ledtider från idé till produktion. När han inte sitter och hackar byggskript med utvecklare, så faciliterar Fredrik möten där han samlat människor från olika avdelningar för att lösa ett gemensamt problem eller så hjälper han projektledare definiera vilka nivåer av krav som behövs till ett projekt.

 

ÄmneGamification of continuous delivery

Hur skulle man på ett bra sätt utbilda människor i continuous delivery? Ska man sätta dem i en kurs eller be dem läsa whitepapers och läroböcker?

Detta var frågor vi försökte besvara på Softhouse, som diskuterades och till sist mynnade ut i en persons vision av att ta konceptet och föra in det i ett brädspel. I detta blixttal kommer vi få höra berättelsen om hur en liten grupp på Softhouse, med ett gemensamt intresse och vilja, tillsammans utvecklade en gamification av continuous delivery. Detta spel har växt fram i flertalet iterationer och har efter sin slutgiltiga leverans spelats på flera olika företag av människor från olika avdelningar som förs tillsammans i syfte att ha roligt och samtidigt lära sig lite av continuous delivery.

Under Open space delen av DevTribe Gathering 9 kommer det finnas möjlighet att spela Continuous Delivery – The Game