Inlägg av Ardiana Spahija

Call for Speakers DevTribe Gathering 12, Växjö 21 nov

Temat denna gång är: CI/CD med Containers & Kubernetes Kubernetes hjälper till att accelerera mjukvaruleveransen på ungefär samma sätt som containers förbättrar leveransprocessen. Medan fördelarna med containers används brett inom DevOps, CI och kontinuerliga pipelines, funderar många utvecklare och DevOps-team fortfarande på hur man bäst implementerar och drar nytta av Kubernetes. Exempel på ämnen på […]

Talare DTG-11: Andreas Lundahl

About the speaker: Andreas Lundahl is an independent consultant with a strong focus on code quality and simplicity.   Topic: Get Functional – Staying Sane in JavaScript Land JavaScript has evolved a lot over the past few years. With all these new language features, our JavaScript applications have finally gotten robust and simple, right? Well, I’m […]

Call for Speakers DevTribe Gathering 11, Växjö 2 maj

Huvudsponsor: World Trade Center (Castellum) Temat denna gång är: Javascript JavaScript används idag överallt, inte bara på webben utan från molnen ner till mikrokontrollers. Dessutom rör sig dess ekosystem i en rasande fart, kompetens åldras snabbt, nya ramverk föds varje dag, andra överges. Hur kan en teknikorganisation möta denna värld? Vilka ramverk ska jag satsa på, […]

Talare DTG-9: Joel Cassel

Joel Cassel är en konsult, senior arkitekt och utvecklingsledare som har jobbat med mjukvarutveckling sedan 2001. Hans specialite är att kunna gå djupt på den tekniska sidan och samtidigt driva tekniska organisatoriska förändringar på en större nivå med hundratals utvecklare. Han har jobbat som systemarkitekt, chef och produktledare inom telekom. Joel var drivande av införandet […]

Talare DTG-9: Fredrik Stål

Fredrik Stål är konsult på Softhouse inom områdena continuous delivery och DevOps. Hans passion är att bygga infrastruktur med verktygskedjor för att maximera organisationers och utvecklingsteams förmågor att leverera och korta ner ledtider från idé till produktion. När han inte sitter och hackar byggskript med utvecklare, så faciliterar Fredrik möten där han samlat människor från […]

Call for Speakers DevTribe Gathering 9, Växjö 14 nov

Temat denna gång är: Resan till Continuous Delivery Detta DevTribe handlar mer om resan än uppfyllelsen av ett mål. Resan mot CD handlar dels om ett teknikskifte, men kanske ännu mer om nya insikter kring processer, personal (kompetenser och roller) och hur vi skall organisera oss kring det nya leveransflödet. Våra avdelningar och roller är […]

Talare DTG-8: Jonas Wennerberg

Jonas Wennerberg har jobbat med Informations- och IT-säkerhetsfrågor i snart 20 år, och har de senaste 10 åren arbetat med penetrationstest av applikationer och system.   Ämne: OWASP ASVS som stöd i utvecklingen? OWASP Top-10 har många hört talas om, dvs vilka vanligaste typer av sårbarheter som en applikation kan ha. Många känner dock inte […]

Talare DTG-8: Andreas Lundahl

Andreas Lundahl är egenkonsult sedan 2013 och har arbetat med utveckling i en bred skara av områden, så som affärssystem, fintech och GIS. Han intresserar sig för hur vi kan öka säkerheten och den personliga integriteten på internet generellt, och på webben i synnerhet.   Ämne: Let’s Encrypt – Vad, Varför, Hur? Att sätta upp HTTPS […]

Talare DTG-8: Maria Wellmert

Maria Wellmert har arbetat med administrativ informationssäkerhet sedan 2012. Hon har certifierat företag i ISO27001 samt arbetat som informationssäkerhetskonsult. Idag arbetar Maria som informationssäkerhetschef på IST Group och är ansvarig för företagets ISO27001 certifikat, utbildning i säkerhetsmedvetenhet samt arbete med kraven i den nya dataskyddslagen.   Ämne: Arbeta proaktivt med informationssäkerhet, är det möjligt i en […]