DevTribe startar

LeanTribe är ett forum som funnits sedan 2011. Det startade för att alla som vill tillämpa agil metodik ska kunna dela kunskap och erfarenheter. Slutkunder och konsulter blandas där i en god mix för att generöst dela med sig av idéer, erfarenheter och misstag. Ingen är expert, men alla har något att dela. Upplägget har följt en fast form som visat sig vara mycket hållbar: Ett gemensamt tema, några korta tankeväckande tal och sedan öppet forum där man samtalar i grupper som skapas dynamiskt efter intresse. Man kan nog säga att konceptet blivit en succé. Det har vuxit, både i antal deltagare och i antal orter.

Vi som är utvecklare och arkitekter vill genom DevTribe tillvarata allt som är gott med LeanTribe, men tillämpa det på vårt eget område, så att vi också får den stimulans vi behöver för att utvecklas och växa. DevTribe är alltså ett nytt forum som startar nu våren 2016.

DevTribe Gathering 1 är alltså den första samlingen någonsin!
Det kommer att vara 26 april 2016 i Göteborg.

Anmäl dig här!