Presentationer från DevTribe #3

Vägen och fallgroparna vi gick i när vi började med feature flags

Vägen och fallgroparna vi gick i när vi började med feature flags

Adam Lith, Collector Bank

A/B testning på flertalet plattformar med återkommande och betalande kunder

Oscar Carlsson - AB testing on multiple platforms with recurring and paying

Oscar Carlsson, Spotify

Experiences of Feature Toggles at Pagero

Emily Bache - Experiences of Feature Toggles at Pagero

 

 

Emily Bache, Pagero

Feature Toggles vid API förändringar i Microservices

Joachim Mårtensson - Feature Toggles vid API förändringar i Microservices

Joachim Mårtensson, Softhouse Consulting