Stort tack till alla!

Untitled design-2

Fullsatt lokal, mogen publik och goda talare – Dev Tribe Gathering #1.

Dev Tribe Gathering är ett nytt forum som kommit till för utvecklare av utvecklare som brinner för kod, designmönster och arkitektur som håller måttet. Premiären hölls den 26:e april 2016 hos Softhouse Consulting i Göteborg. Vi välkomnade cirka 50 deltagare med bred bakgrund från konsultbranschen och olika produktbolag. En övervägande del av deltagarna har arbetat som utvecklare under en lång tid och har gedigen erfarenhet inom sina respektive kompetensområden. Våra goda talare höll blixttal med ett brett innehåll och hög relevans till Dev Tribe Gatherings första tema mikroservice. Kunskapsutbytet var uppskattat utifrån open space och diskussioner – ett format som bygger på det framgångsrika konceptet Lean Tribe. Dev Tribe tackar alla deltagare, talare och deras härliga inställning till eventet. Utan er hade inte denna gathering blivit lika lyckad som den blev.