Talare DTG-3: Oscar Carlsson

Oscar Carlsson jobbar som Data Scientist på Spotifys kontor I Göteborg där han stöttar teamen att ta data drivna beslut I produktutveckligen samt skaffa kunskap om hur användarbetende påverkas av ändringar i produkt och platform.

Ämne: A/B testning på flertalet plattformar med återkommande och betalande kunder.

Spotify har olika platformar på dator, mobil, mobil och partner med en användarbas som inte nödvändigtvis är bunden till en av dem. Användarbasen är lojal och innehåller återkommande och betalande kunder, vilket skiljer sig från de flesta A/B testing exemplen som återges Iitteratur.

Jag kommer prata om hur vi använder A/B testing för att evaluera produktändringar.