Talare DTG-13: Anthon Holmqvist

Om talaren: Anthon Holmqvist brinner för läsbar och användbar kod och med detta har han även ett stort intresse för verktyg som förenklar utvecklingen. Han håller sig uppdaterad med de senaste teknologierna och tackar aldrig nej till en utmaning.

De senaste åren har Anthon utvecklat frontend applikationer med teknologier såsom TypeScript, Vue.js, Jest och Webpack. Stort fokus har legat på verktyg och testning.
Anthon arbetar idag på Softhouse.

Topic: Snapshot testing with Jest

Anthon kommer att prata om Jest och hur Snapshot testing kan användas för att
förenkla testning i JavaScript. Han berättar om vad de är, hur de fungerar och hur de kan användas.