Talare DTG-13: Jonas Schubert Erlandsson

Jonas Schubert Erlandsson

Jonas har hållit på med webbutveckling sedan 1997, bara två år efter att JavaScript kom till. Genom åren sedan dess har det blivit en massa kod i allt från serverside-ramverk som bara stödjer server side rendering till dagens moderna frontend-ramverk. Har man dessutom fokus på att vara polyglot så långt det går så är det lätt hänt att man börjar jämföra verktyg och problem.
Är det dags att överge server side rendering eller är single page apps bara en fluga?
Vilken sidan är du på? Efter denna presentationen kommer du förhoppningsvis överge din position i endera lägret för att träffas i mitten och prata om när vilken teknik är bäst.