Afshin Mohammadi

Talare DTG-2: Afshin Mohammadi

Afshin har arbetat inom IT i 16 år som systemutvecklare, Configuration Manager och senast som CD-Coach. Afshin coachat många team för att ta in Continuous Delivery i sin organisation och implementera det i sin systemutvecklingsprocess.
Afshin säger: Jag brinner lite extra för kvalitet i mina leveranser. Enligt min mening många organisationer ofta prioriterar tid och budget framför kvalité i sina leveranser. Under den senaste tiden har de flesta organisationer dock insett att långsiktighet ger större konkurrenskraft och därför bör kvalitet redan från början beaktas i lika stor utsträckning som tid och budget. För att uppnå detta måste organisationer tänka om totalt i sin systemutvecklingsprocess. Jag har sedan fem år tillbaka arbetat med Agila arbetssätt och i den Agila andan hjälpt olika team att automatisera och effektivisera sina leveransprocesser. Kvalitet för mig är synonymt med Continuous delivery och DevOps, vilket ger mervärde till verksamhetern.

Ämne: Continuous Delivery, Vägen till framgångsrik mjukvaruutveckling
Continuous Delivery and DevOps has a background in the agile way of working to deliver small and rapid changes, and ultimately deliver the desired value to the business quickly. These requires cooperation. How do we achieve these goals? Do we need to change our behavior? what does this mean when the change comes quickly to the end user? Will it require new ways of thinking? how does this cooperation takes place in the best way? There are certainly many questions and we do not have answer for all. But we must dare to start with Continuous delivery and try to solve the great challenges on the way.