Talare DTG-4: Andreas Karlsson

Andreas Karlsson har jobbat med programmering i snart 10 år, allt ifrån assembler till Qlik. Han har ett starkt intresse att utveckla lösningar med långsiktighet och förvaltningsbarhet och dessutom med ett sinne för användbarhet. Dessutom  har han byggt en hemautomations-/ hemlarms-lösning med Node-RED.

 

Ämne: Node-RED för effektivare kodning i Javascript.

Ett demo där funktionaliteten i Node-Red visas genom ett exempel.  Node-RED är ett verktyg med öppen källkod för att visuellt göra flöden med Node.js. Det lämpar sig väl för att koppla ihop hårdvara med API:er och online-tjänster. https://nodered.org/