Talare DTG-5: Andreas Törnström-Andersson

Andreas Törnström-Andersson jobbar på IST som systemutvecklare och har under nästan ett års tid lett arbetet att dockerifiera applikationer och utveckla en IST Platform. Vid sidan om sitt vardagliga arbete så är han delägare i Oopsie.

 

Ämne: Hur kan Rancher förenkla hosting och skalning av applikationer i molnet

Rancher är en open source platform för att deploya och managera docker containrar. Jag ska berätta hur och varför man använder Rancher för att förenkla hostningen och skalningen av sina applikationer i molnet.