Talare DTG-5: Frode Langmoen

Frode Langmoen arbetar med IBM’s ekosystem av partners, startup’s och lösningsleverantörer. Han har en teknisk roll på IBM som hjälper detta ekosystem.
Ämne: Watson Developer Cloud
Hur du bär dig åt för att komma igång med Watson developer Cloud, och starter kit som ligger där.