Talare DTG-9: Fredrik Stål

Fredrik Stål är konsult på Softhouse inom områdena continuous delivery och DevOps. Hans passion är att bygga infrastruktur med verktygskedjor för att maximera organisationers och utvecklingsteams förmågor att leverera och korta ner ledtider från idé till produktion. När han inte sitter och hackar byggskript med utvecklare, så faciliterar Fredrik möten där han samlat människor från olika avdelningar för att lösa ett gemensamt problem eller så hjälper han projektledare definiera vilka nivåer av krav som behövs till ett projekt.

 

ÄmneGamification of continuous delivery

Hur skulle man på ett bra sätt utbilda människor i continuous delivery? Ska man sätta dem i en kurs eller be dem läsa whitepapers och läroböcker?

Detta var frågor vi försökte besvara på Softhouse, som diskuterades och till sist mynnade ut i en persons vision av att ta konceptet och föra in det i ett brädspel. I detta blixttal kommer vi få höra berättelsen om hur en liten grupp på Softhouse, med ett gemensamt intresse och vilja, tillsammans utvecklade en gamification av continuous delivery. Detta spel har växt fram i flertalet iterationer och har efter sin slutgiltiga leverans spelats på flera olika företag av människor från olika avdelningar som förs tillsammans i syfte att ha roligt och samtidigt lära sig lite av continuous delivery.

Under Open space delen av DevTribe Gathering 9 kommer det finnas möjlighet att spela Continuous Delivery – The Game