Talare DTG-9: Joel Cassel

Joel Cassel är en konsult, senior arkitekt och utvecklingsledare som har jobbat med mjukvarutveckling sedan 2001. Hans specialite är att kunna gå djupt på den tekniska sidan och samtidigt driva tekniska organisatoriska förändringar på en större nivå med hundratals utvecklare. Han har jobbat som systemarkitekt, chef och produktledare inom telekom. Joel var drivande av införandet av det agila leveranssättet på Ericsson 2010, har tre patent och är sedan nyår driver av CI-strategin för tio team på Försäkringskassan i Karlskrona.

 

Ämne: CI-kalkyler för multi-team och uppskalning

Att orkestera leveranser till leveranslinan är komplext i en skalad organisation med fler än ett team. Hur påverkar mängden team den behövda CI-hastigheten? Hur snabba måste merge, autotester, felsökningar, rättningsprocesser och omleveranser vara om ni ökar med ett team? Blixttalet innehåller en räkneövning och översikt på den teoretiska hastigheten, något som är viktigt att förstå som ägare av CI-processen, och som alla tekniker bör använda i sin argumentation kring CI.