Inlägg

Talare DTG-9: Staffan Spjuth

Staffan Spjuth har jobbat med utveckling, test och automatisering sedan 1999. I dagsläget jobbar han som Senior Application Management Engineer på Visma. Han älskar att automatisera allt från tekniska processer till intern dokumentation. Staffan var drivande i att införa automatiserad test och continuous delivery när han återvände till Visma från Boss Media 2013.

 

Ämne: Top 10 åtgärder vi gjort för att bli framgångsrika med Continuous Delivery

Att gå från fasta releaser, under servicefönster nattetid, till kontinuerliga releaser dagtid är en utmaning för hela organisationen. Med mina tio åtgärder kommer ni komma väldigt långt både tekniskt och organisatoriskt. Det kommer att handla om allt från att spränga monoliten, ha självorganiserande team till att skapa en automatiserad leverans-, test- och dokumentations- process.

Talare DTG-9: Jifeng Zhang

Jifeng Zhang is a DevOps Engineer/Site Reliability Engineer at Mojang AB. Before that he worked as a System Developer, Technical Configuration Manager, Build Engineer and DevOps Engineer since 2007 in Sweden in telecom, advertising, gaming industries, including companies like Telenor, Tele2, TradeDoubler, King and Svenskaspel.

Two main interests: Cloud and Continuous Delivery

 

Subject: Continuous Delivery in Gaming Industry

This lightning talk will focus on different ways of doing continuous delivery in Gaming industry. I will start by going back to the root: why do we want Continuous Delivery? Then by asking two important questions:
1)
What is your product?
2) Who is your customer?

I will drive the talk to different ways of doing continuous delivery from my experience in Gaming industry, based on the answers of those question.

Talare DTG-9: Joel Cassel

Joel Cassel är en konsult, senior arkitekt och utvecklingsledare som har jobbat med mjukvarutveckling sedan 2001. Hans specialite är att kunna gå djupt på den tekniska sidan och samtidigt driva tekniska organisatoriska förändringar på en större nivå med hundratals utvecklare. Han har jobbat som systemarkitekt, chef och produktledare inom telekom. Joel var drivande av införandet av det agila leveranssättet på Ericsson 2010, har tre patent och är sedan nyår driver av CI-strategin för tio team på Försäkringskassan i Karlskrona.

 

Ämne: CI-kalkyler för multi-team och uppskalning

Att orkestera leveranser till leveranslinan är komplext i en skalad organisation med fler än ett team. Hur påverkar mängden team den behövda CI-hastigheten? Hur snabba måste merge, autotester, felsökningar, rättningsprocesser och omleveranser vara om ni ökar med ett team? Blixttalet innehåller en räkneövning och översikt på den teoretiska hastigheten, något som är viktigt att förstå som ägare av CI-processen, och som alla tekniker bör använda i sin argumentation kring CI.

Talare DTG-9: Fredrik Stål

Fredrik Stål är konsult på Softhouse inom områdena continuous delivery och DevOps. Hans passion är att bygga infrastruktur med verktygskedjor för att maximera organisationers och utvecklingsteams förmågor att leverera och korta ner ledtider från idé till produktion. När han inte sitter och hackar byggskript med utvecklare, så faciliterar Fredrik möten där han samlat människor från olika avdelningar för att lösa ett gemensamt problem eller så hjälper han projektledare definiera vilka nivåer av krav som behövs till ett projekt.

 

ÄmneGamification of continuous delivery

Hur skulle man på ett bra sätt utbilda människor i continuous delivery? Ska man sätta dem i en kurs eller be dem läsa whitepapers och läroböcker?

Detta var frågor vi försökte besvara på Softhouse, som diskuterades och till sist mynnade ut i en persons vision av att ta konceptet och föra in det i ett brädspel. I detta blixttal kommer vi få höra berättelsen om hur en liten grupp på Softhouse, med ett gemensamt intresse och vilja, tillsammans utvecklade en gamification av continuous delivery. Detta spel har växt fram i flertalet iterationer och har efter sin slutgiltiga leverans spelats på flera olika företag av människor från olika avdelningar som förs tillsammans i syfte att ha roligt och samtidigt lära sig lite av continuous delivery.

Under Open space delen av DevTribe Gathering 9 kommer det finnas möjlighet att spela Continuous Delivery – The Game

 

 

Call for Speakers DevTribe Gathering 9, Växjö 14 nov

Temat denna gång är:

Resan till Continuous Delivery

Detta DevTribe handlar mer om resan än uppfyllelsen av ett mål. Resan mot CD handlar dels om ett teknikskifte, men kanske ännu mer om nya insikter kring processer, personal (kompetenser och roller) och hur vi skall organisera oss kring det nya leveransflödet. Våra avdelningar och roller är ofta indelade i mandat och ansvar som inte alls lirar med CD-tänket, och därför uppstår stor frustration och motstånd vid införande av CD.

På detta Devtribe berör vi ämnen som

  • Hur får man ledningen att investera och stödja införandet av CD?
  • Hur förändras behovet att organisera sig när man inför CD?
  • Hur driver man igenom en förändring som korsar företagets alla funktioner/avdelningar
  • Vilka teknikval finns? Och hur vet vi att vi valt rätt?
  • Vad har andra företag upplevt och lärt sig i införandet av CD?

Talare

Vi söker talare som vill dela med sig av sina erfarenheter om Resan till Continuous Delivery. Om du har en idé till en talare, känner någon, eller tror att du har något att presentera själv, tveka inte att fylla i och skicka in formuläret nedan!