Tack för senast – DTG 8 i Växjö

 

  

Tack för senast – DTG 5 i Växjö

Tack för senast – DTG 6 i Göteborg

Tack för senast – DTG 4

En fantastisk premiär i Karlskrona!